Besøg hos Svend Sejr

Tirsdag var en flok biavlere på besøg hos Svend Sejr, som fortalte og fremviste et par af sine bigårde. Først besøgte vi den bigård hvor udvælgelse af dronninger foregår. Vi så forskellene i temperament og andre udvælgelseskriterier. Spændende at se, hvor stor forskel der er på de forskellige dronninger.

Efterfølgende besøgte vi en bigård, hvor der laves “startere” og “finishere,” og afslutningsvis var vi så i troldmandens værksted, hvor vi kunne se rugemaskinen, hvordan en parringskassette pakkes og meget mere. En meget spændende aften, og en stor tak til Svend herfra.

Besøg af Asger Søgaard

Mandag den 19. juni havde vi besøg af Asger Søgaard til en spændende aften om sortshonning. Efter en kort gennemgang af bierne lavede Asger et levende oplæg til emnet, efterfulgt af en livlig debat om muligheder og begrænsninger. Og der var også mulighed for at få en kop kaffe og et stykke kage 🙂