Opstart den 30. april

Sæson opstart med årets første møde er mandag den 30. april.
Der er således intet møde den 23. april, som ellers bekendtgjort i bibladet.
Hvis du har en børste og en spand med en rest knofedt, så medbring det også. Borde og bænke i den bivenlige have trænger til en über-umarbeitung.

Vel mødt!

 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdt

Ekstraordinær generalforsamling

i  Århus og omegns biavlerforening mandag den 9. april 2018 kl 19:30
Dagsorden ifølge de, af den ordinær generalforsamling i februar 2018, udsatte punkter:

  1. Valg af dirigent.

John blev foreslået, og enstemmigt valgt.

  1. Valg af formand.

Eigil Pedersen opstilledes som kandidat til formandsposten, og blev valgt enstemmigt.

  1. Valg af suppleant.

Hans-Jørgen stillede op og valgtes som suppleant til bestyrelsen.
Hans Martin Gårdhus / Magrethe Borchorst blev valgt til revisor suppleant