BLOMSTEN OG BIEN

Når bifolk og havefolk mødes, opstår der gode energier. Det kunne man opleve den 20. november i auditoriet i MarselisborgCentret til vores fælles arrangement for Haveselskabets Århuskreds og Århus og Omegns Biavlerforening.

Der blev på baggrund af oplæg af havearkitekt Laila Sølager fra Silkeborg og biavler Niels Anton Andersen fra Grenå snakket livligt om beplantning for bier og andre insekter og biers og insekters levevilkår i Danmark og Europa.

Her var der inspiration at hente for selv erfarne biavlere og haveentusiaster, som kan bruges ved planlægningen af næste have- og bi-sæson.