Besøg af Asger Søgaard

Mandag den 19. juni havde vi besøg af Asger Søgaard til en spændende aften om sortshonning. Efter en kort gennemgang af bierne lavede Asger et levende oplæg til emnet, efterfulgt af en livlig debat om muligheder og begrænsninger. Og der var også mulighed for at få en kop kaffe og et stykke kage 🙂