Besøg hos Svend Sejr

Tirsdag var en flok biavlere på besøg hos Svend Sejr, som fortalte og fremviste et par af sine bigårde. Først besøgte vi den bigård hvor udvælgelse af dronninger foregår. Vi så forskellene i temperament og andre udvælgelseskriterier. Spændende at se, hvor stor forskel der er på de forskellige dronninger.

Efterfølgende besøgte vi en bigård, hvor der laves “startere” og “finishere,” og afslutningsvis var vi så i troldmandens værksted, hvor vi kunne se rugemaskinen, hvordan en parringskassette pakkes og meget mere. En meget spændende aften, og en stor tak til Svend herfra.