Kategoriarkiv: Naturvidenskab

BLOMSTEN OG BIEN

Når bifolk og havefolk mødes, opstår der gode energier. Det kunne man opleve den 20. november i auditoriet i MarselisborgCentret til vores fælles arrangement for Haveselskabets Århuskreds og Århus og Omegns Biavlerforening.

Der blev på baggrund af oplæg af havearkitekt Laila Sølager fra Silkeborg og biavler Niels Anton Andersen fra Grenå snakket livligt om beplantning for bier og andre insekter og biers og insekters levevilkår i Danmark og Europa.

Her var der inspiration at hente for selv erfarne biavlere og haveentusiaster, som kan bruges ved planlægningen af næste have- og bi-sæson.

Observationsstade-undersøgelser

I sommeren 2018 afleverede de 2 biologistuderende fra Århus, Julie og Annika, deres bacheloropgaver; de omhandlede undersøgelsen af metoder til  kortlægning af hvor en bifamilie hentede føde. Bl.a. ved brugen af et observationsstade.

Der er blevet spurgt til hvordan det så er gået de 2 biologistuderende. – Foreningen har fået lov til at lægge deres rapporter på hjemmesiden til fri læsning. Følg pigernes spændende rejse i forsommeren 2018.
   Julie s rapport
og
   Annika s rapport

De fortæller om at afkode svansedans for at finde biernes faktiske fourageringsområder på et 2d landkort, at samle og undersøge pollenbukser, samt om man, i et par kilometers radius omkring bigården, kan kortlægge hvilke blomsterresourcer, der for øjeblikket, er træk på.