Kategoriarkiv: Nyheder

Viser seneste nyhed på hjemmeside

Bipest i Århus

Hvis du har bier i Århus skal du gå ind på oversigtskortet over skadegørere på Centralt bigårdsregister og se om dine bier er indenfor det berørte område. Du behøver ikke NemID.

 

Gå ind på https://cbr.pdir.dk/. 
-> under Oversigtskort og
-> klikke på Udbrud af skadegørere,
-> zoom ind på kortet og se om dine bier befinder sig indenfor den grønne RØDE firkant.

 

cdbr.pdir.dk

Hvis din(e) bigård(e) er registreret på cbr.pdir.dk, bør alting foregå automatisk og du behøver ikke foretage dig yderligere.

 

Hvis du IKKE er registreret på CBR så se at få det gjort! og ellers: Hvis du har bier i det berørte område og ikke i CBR, så sørg for at tage kontakt til vores bisygdominspektør Niels Rasmussen på telefon +45 20 94 87 38.

 

Læs videre Bipest i Århus

Bierne flyttet

Onsdag aften blev foreningens 8 bifamilier flyttet til vores nye skolebigård. Det foregik under kyndig vejledning af Svend Sejr, som dirigerede slagets gang, og lagde trailer til. Næste skridt er torsdag aften, hvor alt grejet skal på plads i depotet.