Kategoriarkiv: Uncategorized

Oxalsyre og vokslys

Søndag d. 19. november om formiddagen var der udlevering af oxalsyre til de af medlemmerne der havde tilmeldt sig. Der var demonstration af oxalsyredrypning i skolebigården. Formanden havde medbragt støbeforme til vokslys og udstyr til smeltning, så der var rig mulighed for at afprøve en eventuel ny hobby.

vokslys
Lille vokslys

Skoven i skolen har en udmærket artikel om bivokslys til videre fordybelse.

Tak til Inge for medbragt hjemmebag.
Når vi nu ikke kan være i bierne udenfor, så er det godt at ha’ noget kage at krumme med i varmen indenfor over røverhistorierne fra den forgangne sæson.

Skolebigården den 22. maj

En flot majaften i skolebigaarden.

Der blev sat skilte ved planterne

 

 

Der blev efterlyst hjælpere til at holde ukrudtet nede

Der blev suget viden og erfaring i begyndernes stader

og i de erfarnes afdeling blev Flowhive stadet checket med en vis bekymring. Er der plads nok i yngellejet?