Observationsstade-undersøgelser

I sommeren 2018 afleverede de 2 biologistuderende fra Århus, Julie og Annika, deres bacheloropgaver; de omhandlede undersøgelsen af metoder til  kortlægning af hvor en bifamilie hentede føde. Bl.a. ved brugen af et observationsstade.

Der er blevet spurgt til hvordan det så er gået de 2 biologistuderende. – Foreningen har fået lov til at lægge deres rapporter på hjemmesiden til fri læsning. Følg pigernes spændende rejse i forsommeren 2018.
   Julie s rapport
og
   Annika s rapport

De fortæller om at afkode svansedans for at finde biernes faktiske fourageringsområder på et 2d landkort, at samle og undersøge pollenbukser, samt om man, i et par kilometers radius omkring bigården, kan kortlægge hvilke blomsterresourcer, der for øjeblikket, er træk på.