Yokos spændende foredrag om bi-forskning

Den 30. januar havde foreningen besøg af Yoko Dupont fra biologi på Århus universitet, hvor hun bl.a. fortalte om truslerne for bierne idag.

Bekymringen for det drastiske fald i antal bestøvende insekter de sidste 30 år handler vel i bund og grund om potentiel ringere fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet.
Et nyt forskningsprojekt fra EFSA (Europæisk fødevareagentur) kan være med til at tydeliggøre langtidseffekter af nye sprøjtegifte på bifamilier i forskellige landskaber inden de sendes på markedet.

Projektet virker som om det med de midler der er tilført bi-forskningen, kan tilvejebringe en del afledt viden om biernes forhold også. Det bliver meget spændende at følge.

Læs mere om projektet her http://aarhusbiavl.dk/nyheder/efsa-forskningsprojekt-om-sproejtegifte-og-bier/