Bierne flyttet

Onsdag aften blev foreningens 8 bifamilier flyttet til vores nye skolebigård. Det foregik under kyndig vejledning af Svend Sejr, som dirigerede slagets gang, og lagde trailer til. Næste skridt er torsdag aften, hvor alt grejet skal på plads i depotet.