Bipest i Århus

Hvis du har bier i Århus skal du gå ind på oversigtskortet over skadegørere på Centralt bigårdsregister og se om dine bier er indenfor det berørte område. Du behøver ikke NemID.

 

Gå ind på https://cbr.pdir.dk/. 
-> under Oversigtskort og
-> klikke på Udbrud af skadegørere,
-> zoom ind på kortet og se om dine bier befinder sig indenfor den grønne RØDE firkant.

 

cdbr.pdir.dk

Hvis din(e) bigård(e) er registreret på cbr.pdir.dk, bør alting foregå automatisk og du behøver ikke foretage dig yderligere.

 

Hvis du IKKE er registreret på CBR så se at få det gjort! og ellers: Hvis du har bier i det berørte område og ikke i CBR, så sørg for at tage kontakt til vores bisygdominspektør Niels Rasmussen på telefon +45 20 94 87 38.

 

 

Det er vigtigt at vi er åbne omkring udbrud af sygdomme i en bifamilie. Det er ikke noget at være flov over. Det kan endnu engang ikke pointeres nok hvor vigtigt det er at vi biavlere bruger CBR! – Det letter bisygdomsinspektørens arbejde væsentligt ved udbrud. Bipest smitter andre bifamilier og når der er udbrud skal sygdomsinspektøren have let adgang til et overblik over placeringen af nabobigårde, så de hurtigt kan blive kontrolleret.
Ud over at lokalisere bigårde, kan inspektøren via CBR også følge flytninger ud og ind af et given område (hvis vi bruger det), og på den måde mindske spredningen af skadegørere.

 

Hvis du er det mindste usikker på hvad du ser i familien er sygdom / en svækket familie, så kontakt en kyndig biavler tæt på dig eller bisygdomsinspektøren.

 

En syg familie er ikke produktiv. Hvis man ikke rydder stadet op hvis/når familien kollapser, så røver nabofamilierne den og hjemtager smitten til deres bo. Det bedre at få ryddet op tidligere end sent!