Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19:30
Hos BISTAD, Marselis Boulevard 180, 8000 Aarhus C.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskabet for 2019
  • Samt en orientering om budgettet for 2020.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
  • Herunder fastsættelse af kontingent til lokalforeningen.
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
  • Eigil Pedersen genopstiller.
 7. Valg af bestyrelse og suppleant
  • På valg er:
   Hans Pedersen (Genopstiller).
   Thomas Thyregod (Genopstiller ikke).
  • Valg af suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til pkt. 5 skal afleveres til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.