Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19:00.
Hos BISTAD, Marselis Boulevard 180, 8000 Aarhus C

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskabet for 2021
  • samt en orientering om budgettet for 2022.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år.
  • Herunder fastsættelse af kontingent til lokalforeningen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af formand.
  • Eigil Pedersen. Genopstiller.
 7. Valg af bestyrelse og suppleant.
  • Hans Pedersen. Genopstiller.
  • Hans Jørn Lodberg. Genopstiller.
  • Valg af suppleant.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til pkt. 5 skal afleveres til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen her:
https://doodle.com/poll/8vw5vq4ny2bnswn3?utm_source=poll&utm_medium=link