Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Århus og omegns Biavlerforening

onsdag den 21. februar 2018 kl 19.30
i Auditoriet ​på Jordbrugets Uddannelsescenter,
Tretommervej 31, 8240 Risskov

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet for 2017
– Samt en orientering om budgettet for 2018
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
– Herunder fastsættelse af kontingent til lokalforeningen.
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand
– Søren Bendixen ønsker ikke at genopstille
7. Valg af bestyrelse og suppleant
– På valg er:  Sebastian Halskov og Thomas Thyregod
Sebastian ønsker ikke at genopstille.
– Valg af suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
– Forslag fra deltagerne af GF til kommende arrangementer / sommerens program.
Forslag fra medlemmerne til pkt. 5 skal afleveres til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen