Referat fra Generalforsamling 2018

Referat ordinær generalforsamling
i Århus og omegns Biavlerforening 2018
onsdag den 21. februar kl 19.30, Auditoriet ​på Jordbrugets Uddannelsescenter, Tretommervej 31, 8240 Risskov

 1. Valg af dirigent
  John blev enstemmig valgt.
  Spørgsmål fra salen om GF er lovligt indkaldt hvis ikke alle har e-mail. Bestyrelsen er ikke orienteret om at der er nogen medlemmer uden e-mail.
  John nævner datoer for udsendt indkaldelse og rettelse til dagsorden. Der var ingen kommentarer hertil. John erklærede GF for lovlig indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning
  Se vedhæftet.
  Hovedpunkter i stikord er:
  Måske ringeste honninghøst i år iflg Søren, Stor tak til Alan Jens og Lars for deres arbejde med udklækning af to nye hold fra begynderkurset, erfaringer med Flow hive i eksperimentariet at stadet nok er for lille til DK, stadevægt, mad-eksperiment med drone-ost sammen med Arla food, oxalsyre-arrangement, besøg i skolebigården fra Kristian Møller om dronningeavl og omlarvning, og en enkelt rar sommeraften med Asger Søgaards om biernes fødegrundlag. Udflugter til OBC biavl, og besøg hos Svend Sejr, den bivenlige have og lugeholdet tak til Heidi og Helle, og en succesfuld Grillaften.

Kommentar fra salen at der ikke har været ændringer på stadevægten i lang tid.
(Familien er i live).

Beretning fra Den Gamle By
Se vedhæftet
4 Håndværkerdage i Pinsen, passer med 4 passere. Ny dronning, men død i foråret. Stor interesse for biavlen blandt gæster, John sender mail med nyheder til gartnerne, så de kan berette videre til gæsterne også. 58 ½ kg honningudbytte, DGB har købt det hele. Meget opmærksomme på ændringer til “aggressiv” opførsel, meget vigtigt at det er fredelige bier.
Stor tak til Jens, Jesper, Alan og John

Kommentar til pkt 2
Hvad nyt er der ift. flytning af foreningens værested. – Ved bestyrelsen noget?
Der er nedsat et udvalg som arbejder på sagen ( bestående pt. af Alan, Hans Jørn, Bjarne, John og Søren).
Den nuværende aftale med landbrugsskolen blev gennemgået.
Udvalget vil gerne finde nogle til at sponsorere foreningen, gerne fra privat regi. Hvis det bliver i kommune regi, vil der blive andre krav til os. Pt. er der 400 foreninger i Århus kommune. Alle er ude med hatten i året for “Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 2018”. – Der ligger et stort salgsarbejde i at argumentere hvorfor vi skal støttes i stedet for andre.

Beretningen blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskabet for 2017
  Se vedhæftet. Kontingent fra 160 medlemmer
  Kommentar fra salen godt at se at opsparingen ikke bliver forbrugt, når foreningens boligsituation nu er så usikker.

– Samt en orientering om budgettet for 2018
Se vedhæftet. Budget antager en forøget indtægt via kontingent fra 20 flere medlemmer end sidste sæson.

Regnskab og budget blev godkendt.

 1. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
  Nuværende formand nævner: At finde et nyt sted at bo, men svært for en afgående formand at lægge planer.

– Herunder fastsættelse af kontingent til lokalforeningen.
Fastsat til uændret.

 1. Forslag fra medlemmerne
  – Skal afleveres til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
  Der var ingen indleverede forslag.
 2. Valg af formand
  – Søren Bendixen ønsker ikke at genopstille
  Søren forklarede hvorfor han ikke ønskede at genopstille og forklarede lidt om formandens arbejdet. – Koordinering med DBF, kommunen, kontakt formidling,
  Der var en længere diskussion, men ingen opstillede til formandsposten. Det blev foreslået at forsamlingen gik til kaffen og at fortsætte efter pausen. – Vedtaget.

Alan foreslog generalforsamlingen at udsætte punkt 6 til en ekstraordinær generalforsamling til om en måned. – Vedtaget af forsamlingen med stemmeflertal.

 1. Valg af bestyrelse og suppleant
  – På valg er: Sebastian Halskov og Thomas Thyregod
  Sebastian ønsker ikke at genopstille.

En stor tak til Sebastian for hans arbejde i bestyrelsen.

Jacob Bjerrum og Hans Pedersen meldte sig til at stille op til valg som bestyrelsesmedlem.
Mens der blev uddelt stemmesedler, introducerede de 3 kandidater sig kort.
Alan og Lars blev valgt til stemmetællere.

Hans og Thomas blev valgt med stemmeflertal til bestyrelsesmedlemmer.

– Valg af suppleant
Jacob blev valgt til suppleant i bestyrelsen.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Jens R. blev valgt til revisor og Hans Jørgen blev valgt som suppleant.
 2. Eventuelt
  Kommentar om at det ikke blev lagt ud til medlemmerne at de måtte stå for gule ærter. Anden kommentar om at det stod i kalenderen og at opfordringen faktisk var blevet udsendt pr mail.

DR Ramasjangs forespørgsel skulle udsendes til medlemmerne med en henvisning til at alt henvendelse skulle gå via bestyrelsen.

– Forslag fra deltagerne af GF til kommende arrangementer / sommerens program.

Forslag med stegt ål i stedet for Gule ærter, Jens R, vil gerne skaffe ål.

Harry vil gerne være med til at lave et udvalg til at lave et arrangement med spisning til vinter.

Hans var på besøg i Gjern hos Pressebanden med Mikael Jensen, det var velbesøgt 86 deltagerne. – måske vi kunne lave en lignende temadag om presning af honning og fremvisning af udstyr i Århus.

Svend foreslog Lyngtur, omkring 20. August – man plejer at sige der er lyngtræk imellem 15 og 25. August.

Det forlyder at DBF skal også have ny formand.

Kyndig biavler efterårskursus i Foulum. Denne gang med deltagerbegrænsning. Der var nogle og halvfems sidst. – Det er for mange.

Der må være en ny generation af 3års biavlere der skal afsted fra Århus igen.

Harry nævner træsløjd, flyttet op til Engdalskolen imens pågående renovation af Sølystskolen. Træsløjd foregår onsdage kl 18-22.