Oxalsyre og vokslys

Søndag d. 19. november om formiddagen var der udlevering af oxalsyre til de af medlemmerne der havde tilmeldt sig. Der var demonstration af oxalsyredrypning i skolebigården. Formanden havde medbragt støbeforme til vokslys og udstyr til smeltning, så der var rig mulighed for at afprøve en eventuel ny hobby.

vokslys
Lille vokslys

Skoven i skolen har en udmærket artikel om bivokslys til videre fordybelse.

Tak til Inge for medbragt hjemmebag.
Når vi nu ikke kan være i bierne udenfor, så er det godt at ha’ noget kage at krumme med i varmen indenfor over røverhistorierne fra den forgangne sæson.

Besøg hos Svend Sejr

Tirsdag var en flok biavlere på besøg hos Svend Sejr, som fortalte og fremviste et par af sine bigårde. Først besøgte vi den bigård hvor udvælgelse af dronninger foregår. Vi så forskellene i temperament og andre udvælgelseskriterier. Spændende at se, hvor stor forskel der er på de forskellige dronninger.

Efterfølgende besøgte vi en bigård, hvor der laves “startere” og “finishere,” og afslutningsvis var vi så i troldmandens værksted, hvor vi kunne se rugemaskinen, hvordan en parringskassette pakkes og meget mere. En meget spændende aften, og en stor tak til Svend herfra.