Naturmødet

Når vi nu ikke kan mødes i skolebigården, kan vi måske mødes til naturmødet (online version)? – I samarbejde med DR er der lavet en masse podcasts og videoer i forbindelse med mødet.

Tag f.eks. et kig på https://naturmoedet.dk/mere-natur/naturtalks/#byen og klik på video nummer 3 – ‘5 ting du skal vide om vild natur i byen’. Med bonderøven Frank om at indføre mere natur for naturens egen skyld; et 2 årigt projekt i Hjørring kommune.

Eller hør podcast og tag med fingerfærdige bifanger Sean Birk Bek Craig ud og lugte til bier !!! https://naturmoedet.dk/mere-natur/vildt-naturligt-paa-felttur-2-vi-snuser-til-bier/

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19:30
Hos BISTAD, Marselis Boulevard 180, 8000 Aarhus C.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskabet for 2019
  • Samt en orientering om budgettet for 2020.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
  • Herunder fastsættelse af kontingent til lokalforeningen.
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
  • Eigil Pedersen genopstiller.
 7. Valg af bestyrelse og suppleant
  • På valg er:
   Hans Pedersen (Genopstiller).
   Thomas Thyregod (Genopstiller ikke).
  • Valg af suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til pkt. 5 skal afleveres til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.