Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19:30
Hos BISTAD, Marselis Boulevard 180, 8000 Aarhus C.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskabet for 2019
  • Samt en orientering om budgettet for 2020.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
  • Herunder fastsættelse af kontingent til lokalforeningen.
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
  • Eigil Pedersen genopstiller.
 7. Valg af bestyrelse og suppleant
  • På valg er:
   Hans Pedersen (Genopstiller).
   Thomas Thyregod (Genopstiller ikke).
  • Valg af suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til pkt. 5 skal afleveres til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

BLOMSTEN OG BIEN

Når bifolk og havefolk mødes, opstår der gode energier. Det kunne man opleve den 20. november i auditoriet i MarselisborgCentret til vores fælles arrangement for Haveselskabets Århuskreds og Århus og Omegns Biavlerforening.

Der blev på baggrund af oplæg af havearkitekt Laila Sølager fra Silkeborg og biavler Niels Anton Andersen fra Grenå snakket livligt om beplantning for bier og andre insekter og biers og insekters levevilkår i Danmark og Europa.

Her var der inspiration at hente for selv erfarne biavlere og haveentusiaster, som kan bruges ved planlægningen af næste have- og bi-sæson.