BLOMSTEN OG BIEN

Når bifolk og havefolk mødes, opstår der gode energier. Det kunne man opleve den 20. november i auditoriet i MarselisborgCentret til vores fælles arrangement for Haveselskabets Århuskreds og Århus og Omegns Biavlerforening.

Der blev på baggrund af oplæg af havearkitekt Laila Sølager fra Silkeborg og biavler Niels Anton Andersen fra Grenå snakket livligt om beplantning for bier og andre insekter og biers og insekters levevilkår i Danmark og Europa.

Her var der inspiration at hente for selv erfarne biavlere og haveentusiaster, som kan bruges ved planlægningen af næste have- og bi-sæson.

Blomster Bier og Bestøvning

Fællesarrangementet med Haveselskabet.
Onsdag den 20. november kl 19:30
MarselisborgCentret, Auditoriet, bygn. 12

Program: Havearkitekt Laila Sølager og Niels Anton Andersen fra Danmarks Biavlerforening holder hver et halv times oplæg. Derpå er der kaffe og spørgsmål til oplægsholderne og fri diskussion.

Gør din have bi-venlig og samtidig nem
Havearkitekt Laila Sølager fra Silkeborg fortæller og viser billeder om, hvordan man uden de store krumspring kan dække op til bier, sommerfugle og andre insekter i haven. Det handler om at bruge mange planter i haven og vælge blandt dem, der er interessante for insekterne at besøge fra tidligt forår til sent efterår. Men også om at indrette haven med læ, sol og skygge, levesteder for fugle og smådyr. Så bliver haven også dejlig at være i for mennesker og nem at vedligeholde.

Hvad skyldes biernes tilbagegang?
Biavler Niels Anton Andersen fra Grenaa beskriver forskellige bier og deres forskelle. Hvordan sker bestøvningen? Hvilken forskel gør bestøvning fra bier, og hvorfor har vi brug for bierne? Værdien af bestøvning i Danmark. Hvilke udfordringer er der for bierne i Danmark og Europa? Hvordan bliver vi bivenlige? Fødegrundlag for bier. Hvem er skyld i biernes tilbagegang? Hvad kan vi selv gøre for bierne?

Arrangementet er for medlemmer af ÅBF og Haveselskabet med eller uden
påhæng.

Tilmeldingsfrist den 13. november til agent.green@stofanet.dk
Tilmelding er nødvendig på grund af bestilling af kaffe og kage