Skolebigården

Vil du på begynder kursus, så læs mere her.

Skolebigården ligger i MarselisborgCentret bagved Bygning 12,  P.P.Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C.

Vi mødes hver mandag aften kl. 19.00 – ca. 21.30 fra engang i april til hen i september (OBS! undtagen enkelte helligdag som 2. påske- og 2. pinsedag).

Mandagsmøderne begynder med en drøftelse af hvad der sker i bifamilierne netop nu og hvad de aktuelle opgaver er. Vi får snakket om vores egne bier derhjemme og hvis der er nogle oplevelser man ikke rigtig forstår, prøver vi at løse problemet.
Bierne i både ’Nybegynder afdelingen’ og
’Eksperimentariet’ skal derefter passes – og så er der
tid til at hygge og måske høre et foredrag…

Skolebigårdsudalget:
Alan Beattie, Søren Bendixen, Torsten Holboe, John Svarre.

Den bivenlige have
Fra 2013 og frem til sommeren 2018 havde vi en bivenlig have i skolebigården på JU i Risskov. Det vil vi arbejde på også at få oprettet omkring skolebigården på MarselisborgCentret. I ‘den bivenlige have’ er der eksempler på gode planter for bierne og de bestøvende insekter. Vi mangler altid flere hænder til ‘Lugeholdet’, Hvis du kan ‘gi’ en hånd med fra tid til anden – så kontakt tovholder Heidi Flagal på mobil 60 65 47 58 for nærmere oplysninger. Læs mere om ‘Den bivenlige have’ her.