Skolebigården

Vil du på begynder kursus, så læs mere her.

Skolebigården ligger på Agerbæksvej 14 i Risskov ved Jordbrugets Uddannelsescenters laboratorium.

Vi mødes hver mandag aften kl. 19.00 – ca. 21.30 fra engang i april til hen i september (OBS! undtagen enkelte helligdag som 2. påske- og 2. pinsedag).

Mandagsmøderne begynder med en drøftelse af hvad der sker i bifamilierne netop nu og hvad de aktuelle opgaver er. Vi får snakket om vores egne bier derhjemme og hvis der er nogle oplevelser man ikke rigtig forstår, prøver vi at løse problemet.
Bierne i både ’Nybegynder afdelingen’ og
’Eksperimentariet’ skal derefter passes – og så er der
tid til at hygge og måske høre et foredrag…

Skolebigårdsudalget:
Alan Beattie, Søren Bendixen, Torsten Holboe, John Svarre, Christian Poulsen

Den bivenlige have
I skolebigården har vi også ‘den bivenlige have’ med eksempler på gode planter for bierne og de bestøvende insekter. Vi mangler altid flere hænder til ‘Lugeholdet’, Hvis du kan ‘gi’ en hånd med fra tid til anden – så kontakt tovholder Heidi Flagal på mobil 60 65 47 58 for nærmere oplysninger. Læs mere om ‘Den bivenlige have’ her.