Skolebigården

Vil du på begynder kursus, så læs mere her.

Foreningen leder stadig efter et fast værested for skolebigården. I mellemtiden har vores medlem Tom Vonsild ind til videre lagt have til. Så møder i skolebigården nu kan afholdes hos ham på

Holmstrupgårdsvej 31
8220 Brabrand

Vi mødes hver mandag aften kl. 19.00 – ca. 21.30 fra engang i april til hen i september (OBS! undtagen enkelte helligdag som 2. påske- og 2. pinsedag).

Mandagsmøderne begynder med en drøftelse af hvad der sker i bifamilierne netop nu og hvad de aktuelle opgaver er. Vi får snakket om vores egne bier derhjemme og hvis der er nogle oplevelser man ikke rigtig forstår, prøver vi at løse problemet.
Bierne i både ’Nybegynder afdelingen’ og
’Eksperimentariet’ skal derefter passes – og så er der
tid til at hygge og måske høre et foredrag…

Skolebigårdsudalget:
Alan Beattie, Torsten Holmboe, John Svarre.

Den bivenlige have
Fra 2013 og frem til sommeren 2018 havde vi en bivenlig have i skolebigården på JU i Risskov. Det vil vi arbejde på også at få oprettet omkring skolebigården på MarselisborgCentret. I ‘den bivenlige have’ er der eksempler på gode planter for bierne og de bestøvende insekter. Vi mangler altid flere hænder til ‘Lugeholdet’, Hvis du kan ‘gi’ en hånd med fra tid til anden – så kontakt tovholder Heidi Flagal på mobil 60 65 47 58 for nærmere oplysninger. Læs mere om ‘Den bivenlige have’ her.