Tag-arkiv: EFSA

Observationsstade-undersøgelser

I sommeren 2018 afleverede de 2 biologistuderende fra Århus, Julie og Annika, deres bacheloropgaver; de omhandlede undersøgelsen af metoder til  kortlægning af hvor en bifamilie hentede føde. Bl.a. ved brugen af et observationsstade.

Der er blevet spurgt til hvordan det så er gået de 2 biologistuderende. – Foreningen har fået lov til at lægge deres rapporter på hjemmesiden til fri læsning. Følg pigernes spændende rejse i forsommeren 2018.
   Julie s rapport
og
   Annika s rapport

De fortæller om at afkode svansedans for at finde biernes faktiske fourageringsområder på et 2d landkort, at samle og undersøge pollenbukser, samt om man, i et par kilometers radius omkring bigården, kan kortlægge hvilke blomsterresourcer, der for øjeblikket, er træk på.

Yokos spændende foredrag om bi-forskning

Den 30. januar havde foreningen besøg af Yoko Dupont fra biologi på Århus universitet, hvor hun bl.a. fortalte om truslerne for bierne idag.

Bekymringen for det drastiske fald i antal bestøvende insekter de sidste 30 år handler vel i bund og grund om potentiel ringere fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet.
Et nyt forskningsprojekt fra EFSA (Europæisk fødevareagentur) kan være med til at tydeliggøre langtidseffekter af nye sprøjtegifte på bifamilier i forskellige landskaber inden de sendes på markedet.

Projektet virker som om det med de midler der er tilført bi-forskningen, kan tilvejebringe en del afledt viden om biernes forhold også. Det bliver meget spændende at følge.

Læs mere om projektet her http://aarhusbiavl.dk/nyheder/efsa-forskningsprojekt-om-sproejtegifte-og-bier/