Godt besøgt OBC-butik i Hørning

Er det rigtigt at biavlere godt kan være konservative når noget nyt og uvant hænder?

I forbindelse med at Bakkegården er lukket, har mange, lidt tilbageholdende måske, måtte finde et nyt sted at handle bimateriel og aflevere rammer.
27. april fik foreningens medlemmer mulighed for at se giraffen i Hørning. Foreningen tog folk i hånden og med derud, og håber dermed at de ikke helt opgiver ævred, men igen kan bli’ bi-forsynet.

Apropos røg, så blev muligheden for uddeling af røg også udnyttet mens Karsten bød på kaffe og honningmader.

Og OBC’s flamingokasser viste sig faktisk også at kunne stables sammen med Readankasserne. Dvs. stables ja, men det var vist kun OBS bunden der passede sammen med et readan-magasin…

Henrik fremviste et nyt opstablingsstade i træ til økologisk biavl. Som også blev rigt diskuteret.

Mange udnyttede giraf-rabat på 10% og fik købt lidt ind. alt-i-alt et fint arrangement.