Skolebigården den 22. maj

En flot majaften i skolebigaarden.

Der blev sat skilte ved planterne

 

 

Der blev efterlyst hjælpere til at holde ukrudtet nede

Der blev suget viden og erfaring i begyndernes stader

og i de erfarnes afdeling blev Flowhive stadet checket med en vis bekymring. Er der plads nok i yngellejet?