Forskningsprojekt om sprøjtegifte og bier

Halløj biavler! Den 30. januar 2019 klokken 19.00 inviterer Århus og omegns biavlerforening til på Marselisborgcentret, P. P. Ørums Gade 11, Bygning 8, 8000 Aarhus at komme og høre Yoko L. Dupont fra institut for bioscience, Aarhus universitet fortælle om et nyt

EFSA forskningsprojekt om effekten af sprøjtegifte på bier

(Research project on field data collection for honey bee
colony model evaluation)

Sprøjtegiftes giftighed for bier testes i dag ved en standardtest, hvor giftstoffet afsættes direkte på ryggen af et antal honningbier. Stoffernes giftighed måles som dødeligheden af bierne indenfor 48 timer, jo flere døde, jo giftigere er stoffet.
Disse standardtests tager dog ikke højde for langtidsvirkninger (f.eks. overlevelse eller formering på længere sigt, ud over de 48 timer), eller betydningen af andre kompleksiteter. I modsætning til i laboratorietests, lever honningbier i store kolonier med mange tusind arbejdere. Forskellige bier fra samme koloni udsættes i
forskellig grad for mange forskellige giftstoffer i løbet af blomstringssæsonen.
Endvidere udsættes bier, som lever udenfor laboratoriet, typisk for perioder med sult samt snyltere og sygdomme, som kan svække bierne, og dermed deres modstandskraft overfor gift. Forskere fra Aarhus Universitet er, i samarbejde med forskere fra Portugal, Danmarks Biavlerforening, og en række andre samarbejdspartnere, derfor i gang med at udvikle og afprøve en avanceret simuleringsmodel, som har til hensigt at danne grundlag for en risikovurdering ved pesticidbrug fra enkeltbi til koloniniveau. Med andre ord, simulerer computeren en honningbikoloni i landskaber, hvor der forekommer mange forskellige stresspåvirkninger, herunder fødemangel, sygdomme/snyltere og pesticider. På AU skal vi derfor de næste 3 år lave et stort landskabsforsøg til at afprøve denne simuleringsmodel i virkeligheden.
Vi er ved at sætte et stort forsøg op, hvor vi følger eksperimentelle honningbikolonier i fire forskellige danske landskaber. Disse honningbikolonier skal følges meget nøje ved brug af avanceret teknologi, herunder automatisk vejning, videooptagelse af flyveaktivitet, billedanalyse af yngeludvikling, og afkodning af bidans, som angiver hvor bierne flyver hen i landskabet.

Tilmelding med antal deltagere til kasserer@aarhusbiavl.dk.
Er du ikke medlem af Århus og omegnsbiavlerforening er prisen for kaffe og kage 30 kr/pers., mens du som lokalt medlem betaler over kontingentet. Betaling kan foregå via foreningens MobilePay-nummer 25693.

Læs mere om projektet i tidskrift for biavls EFSA artikel fra december 2018.